Apartman Yöneticisi Maaş Alır mı?

Posted :
Aralık 30, 2021
Posted :
gozdepc
Share :

Apartman Yöneticisi Maaş Alır mı?

Apartman yöneticisi maaş alır mı? Apartman yöneticileri hangi görevleri yürütürler? Apartman yöneticiliğinin bir yönetmeliği var mı? Toplu konutlarda ve apartmanlarda uygulanan apartman yöneticiliği aslında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Esas olarak apartman yöneticilerinin alması gereken bir maaş uygulaması bulunmamaktadır. Apartman yöneticileri için uygulanan bir maaş yönetmeliği ya da uygulaması yoktur.

En az 8 dairesi bulunan apartmanlarda ortak kullanım alanlarının her türlü iş ve işlemleri için bir yöneticinin bulundurulması ve görev tanımının yapılması zorunlu olmakla birlikte apartman yöneticili bir meslek olmadığı için maaş uygulaması mevcut değildir.

Peki, apartmanlarda yöneticilik yapanlar bu çalışmaları neyin karşılığında yaparlar? Apartman yöneticisi maaş alır mı? Çok da basite alınmayacak kadar önemli ve ciddi bir iş olan apartman yöneticiliğinin aslında sorumlulukları da bir hayli fazladır. Buna karşılık maaş uygulaması olmayan apartman yöneticileri bu işi neden yaparlar, karşılıkları nelerdir.

Apartman Yöneticileri Nasıl Seçilir?

Türkiye’de en az 8 dairesi bulunan binaların ve apartmanların yönetici bulundurmaları zorunludur. Asansör bakımından çatı tamirine, merkezi ısıtma sistemi olanlar için ısıtma faaliyetlerinden ortak kullanım alanlarının bakım, onarım ve koruma görevleri tamamen yöneticilere bırakılmıştır.

 Yöneticiler ise apartman sakinlerinin çoğunluğunun katılımı ile yapılan genel kurul toplantılarında yine oy çokluğu ile seçilirler. Yönetici olarak seçilen apartman yöneticisi başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu bahsedilen tüm çalışmaları yürütürler. Bir de yönetim kurulu haricinde denetim kurulu oluşturulur ve yönetim kurulunun çalışmaları bu kurul vasıtası ile denetlenir ve hesaplar kontrol edilir.

Apartman Yöneticisi Hangi İşleri Yapar?

Basite alınmayacak kadar çok ve önemli işleri yürüten apartman yöneticileri ortak kullanım faturalarının ödenmesinden tutun da ortak kullanılan bahçenin, ağaçların, çimlerin bakımına kadar pek çok işi yürütürler. Peki, bu kadar işlerin karşılığında apartman yöneticisi maaş alır mı? Bu sorunun temel cevabı aslında hayır olacaktır. Ancak apartman genel kurul toplantısında alınan kararlara göre uygulamalarda farklılık görülebilir.

Genellikle merkezi ısıtma sistemleri ile ısınan apartmanlarda yönetici ısınma giderlerinden muaf tutulabilir, tabi bu karar ancak genel kurulun oy çokluğuyla alınabilir. Merkezi ısınma yoksa eğer yöneticiler apartman aidatından muaf tutulabilir.

Apartman aidatları yapılan işin karşılığı olamayacak kadar az ise yine genel kurul kararı ile apartman yöneticisi için bir maaş kararı da alınabilir. Maaş kararı alınabilmesi için apartmanda oturanların yüzde 50’den bir fazlasının katıldığı genel kurul toplantısında oy çokluğu ile bu karar alınmalıdır. Bu konularda firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.