Apartman Yöneticisi Dışarıdan Olur mu?

Posted :
Aralık 30, 2021
Posted :
gozdepc
Share :

Apartman Yöneticisi Dışarıdan Olur mu?

Kat mülkiyeti kanuna göre; apartman yöneticisi, apartman sakinlerinin yetki vermesi ve sakinlerinde onaylaması karşılığında dışarıdan seçilebilmektedir.

Bazen apartman sakinlerinin içerisinden apartman yöneticisi olması, sakinlerin sorunlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Bazen de yöneticilik sorumluluğunu kimse almak istemeyebiliyor.

Bu durumlarda ilk akla gelen; apartman yöneticisi dışarıdan olur mu sorusu oluyor. Bu durumlarda özel yönetim firmaları ya da şahıs yöneticiler devreye giriyor. Çoğunlukla kalabalık olan, site gibi yerlerde özel yönetim firmaları tercih edilirken, az haneli yaşam alanlarında; tek apartman gibi, şahıs yönetici tercih konusu olmaktadır.

 Yönetici Seçilme Durumları

Apartman sakinlerinden ya da dışarıdan seçilecek apartman yöneticisi, oylama usulü ile seçilmekte olup, oy çokluğu alan kişi ya da firma yönetici olmaya hak kazanır. Bazen ihale yolu ile de özel firmalar sitelere teklif vererek yöneticiliğe aday olurlar.

Kalabalık yaşam alanları olan sitelerde; hane sayısının fazlalığı ve site alanının geniş olmasına istinaden yapılacak işlerin çokluğu,  sakinlerin site ve apartman düzeni için istedikleri talepler doğrultusunda şahıslar yönetimde olmayı ret edebilmektedir. Bu durum genelde alınacak sorumluluğun fazla olmasından kaynaklanır.

Böyle bir anda apartman yöneticisi dışarıdan olur mu düşüncesi ile genelde dışarıdan birinin ya da bir firmanın yönetimi alması istenir.

 Yönetici ve Yönetim Firma Ücretleri

Şahıs ya da özel yönetim firması fark etmeksizin, her yönetimin bir ücret karşılığı mutlaka vardır. Bu ücretler hane sayısına ve istenen iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

Şahıs yöneticiler apartman içerisinden bir malik olduğunda genelde az ücret talep edebilir fakat bir yönetim firması kadar detaylı çalışma kabul etmeyebilmektedir. Böyle bir durumda genelde özel firmalar ile anlaşmak istenir.

Apartman yöneticisi dışarıdan olur mu fikri ile yapılan araştırmalarda eğer kat maliklerinin “yöneticilerin bağımsız bina sakinlerinden seçileceği” ibaresi yok ise özel firmalar ile anlaşma yapılabilmektedir. Özel firmalar genelde şahıs yöneticilerden daha fazla ücretlendirme isteyebilmektedir. Bu ücretlendirmeler hane sayısı ve iş yüküne göre değişiklik gösterse de, yönetim firmalarının çalışma disiplini ile yöneticilik vasfı daha da önem kazanmıştır.

Yönetim firmaları ile yapılan anlaşmalara istinaden, apartman ya da site içerisindeki düzenlemeler, aylık aidat ve fatura ödemeleri, bozulan eşya ya da ekipmanın yapılması, bina veya site görevlisi varsa onun ya da onların maaş ödemeleri, güvenlik görevlileri varsa onların ödemeleri gibi birçok konuda detaylı hizmet sunmaktadır.

Özel yönetim firmaları, icra ve davaları yakından takip ederek, hane maliklerinin rahatlığı istek ve taleplerine önem vermektedirler.

Apartman yönetimi için firmamızdan her zaman bilgi ve destek alabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.