Apartman Yönetici Seçimi Duyurusu

Posted :
Aralık 30, 2021
Posted :
gozdepc
Share :

Apartman Yönetici Seçimi Duyurusu

Apartman yönetimleri bilindiği üzere bir yıllığına seçilir ve bir yılını dolduran mevcut yöneticilerin genel kurul toplantısı düzenleyerek apartman sakinlerini toplantıya davet etmesi gerekir. Yönetici seçilmesinin ardından bir yılını dolduran mevcut yönetim, yeni toplantı için Apartman yönetici seçimi duyurusu yapmak zorundadır. Burada zorunlu olan yasal süre ise 15 gündür.

En az 8 dairelik apartmanlarda bir yönetim kurulunun oluşturulması ve yöneticinin seçilmesi zorunluluğu uzun yıllardır ülkemizde kullanılagelen bir uygulamadır. Yönetime seçilen Genel Kurul, daire veya gayrimenkul ile ilgili yıl boyu süren işlere karar verir ve uygularlar.

Apartman Genel Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Yapılan genel kurul toplantılarında ise apartmanın yöneticisi veya yönetim kurulu ve aynı zamanda denetim kurulları seçimle oluşturulur. Genel kurulun oluşturulması için apartman sakinlerinin sayısal çoğunluğunun katıldığı bir toplantı yapılır. Yapılan toplantıya yeterli çoğunluğun katılması için yapılacak olan toplantı için ise Apartman yönetici seçimi duyurusu yapılır.

Sitelerin veya apartmanların yıl boyunca yapılan çalışmalarının ve harcamalarının değerlendirileceği ve yeni kararların alınacağı toplantı duyurusu toplantı gününden en az 15 gün önceden daire sahiplerine bildirilir. Toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer bilgisi apartman sakinlerine duyurulur.

Apartman yönetici seçimi duyurusu söz konusu apartmanda yaşayan daire sakinlerine eksiksiz ve zamanında mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca tüm kat maliklerinin toplantıya katıldıklarına dair yoklama yapılır ve ıslak imzaları mutlaka alınır. Burada kullanılacak olan işse sıradan bir kâğıt ya da defter değil noter tasdikli defter olmalıdır.

Apartman Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Apartman toplantısı için yılın belirli bir zamanı dikkate alınır ve oturumun o dönemde yapılmasına karar verilirse, her yıl aynı tarihte ve belirli süreler içinde toplantı yapılmalıdır.

Yapılacak toplantı davetleri cep telefonuna kısa mesaj (sms) olarak gönderilebilir. Bunu yapmak için site yönetim yazılımı gibi hizmetleri kullanmanız yeterlidir. Daire / mülk girişindeki ilan panolarında toplantı davetiyesi bulunan bir ilan asılmalıdır. Ancak, her yıl düzenli bir toplantı daveti varsa, bildirim formuna giriş eklemeden ev sahiplerine gönderebilirsiniz.

Yapılacak toplantıya apartman sakinlerinin sayısal çoğunluğunun katılması, toplantıda bir önceki yılın faaliyetlerinin okunması ve yapılan harcamalar hakkında bilgi verilmesi gerekir. Denetleme kurulu da yapılan iş ve işlemleri inceleyecek ve olası bir yanlışlık ya da hata yoksa onaylanacaktır. Apartman yönetimi hakkında firmamızdan yardım alabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.