Mersin apartman yöneticiliği

Günümüz yönetim anlayışında uzmanlık ön plana çıkmaktadır. Yani Mersin apartman yöneticiliği yapan kişiler kendileriyle işbirliği içinde çalışabilecek bir ekip kurmalıdırlar. Onlarla fikir alış-verişi içerisinde birlikte hareket ederek ortaya bir sonuç çıkarmalıdırlar. Gözde bilgisayar olarak biz, iyi bir yönetici kadrosu oluşturarak bu tanımın içini doldurmaya çalıştık. Bu kriter, yönetici ekibin yahut kişinin etkin bir biçimde çalışmasını imkanlı kılmaktadır. Mersin apartman yöneticiliğinde püf nokta kadro elemanlarını başarılı bir çalışma ritmine kavuşturacak çeşitli yeteneklere sahip olmaktır. Yönetici kişi bir taraftan çalışan bireyleri uyumlaştırırken diğer taraftan iyi bir denetleyici olma özelliği taşımalıdır. Ancak bu şekilde ana gayrimenkulün yönetimini sağlıklı bir biçimde yürütmek mümkündür.

Mersin apartman yöneticiliği, çok yönlü ve karmaşık bir iştir. İşin hukuki boyutları bulunmaktadır. İşin ekonomik boyutları bulunmaktadır. İşin teknik ve lojistik boyutları da var olmaktadır. İşin hukuki boyutları göz önünde bulundurulmadığı takdirde apartman yahut toplu konutlar cezai uygulamalara maruz kalmaktadır. Bunu önlemenin en iyi yolu bizim gibi profesyonel bir ekiple çalışıp hukuk danışmanlarımızdan sıkça yardım almaktır. Bununla birlikte yine Mersin apartman yöneticiliği konusunda çalışan uzman ekibimiz, sizin için başka işlere de imza atmaktadır. Bunlardan birisi risk analizidir. Bir diğerleri de işletme projeleri ve yönetim planlarıdır. Bünyenizde çalışan hizmetli ve teknik personelin sosyal haklarının, izin takibinin ve ödeme çizelgeleri oluşturulmasının takibini de biz yapmaktayız.

Mersin apartman yöneticiliği

Mersin apartman yöneticiliği

Mersin apartman yöneticiliğinde önemli olan yöneticinin iş yükünü azaltmaktır. Bir başka deyişle, yönetici pozisyonundaki kişi yönetim işlerini üstlenirken, firmamız, apartman, site, alış-veriş merkezleri hava alanları gibi kompleks binaların sorunlarıyla ve bürokrasisiyle ilgilenir. Bunlar arasında apartmanların aidatlarının düzenli olarak toplanması, gayrimenkulün kullanımından doğan borçların ödenmesi, yine ana gayrimenkulün onarım, bakım işlerinin yürütülmesi bulunmaktadır. Örneğin, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi, sigorta gibi işler bulunmaktadır. Mersin apartman yöneticiliği konusunda atmanız gereken ilk adım, ihtiyaç ve destek noktalarınızı ortaya koymaktır. Daha sonra bizimle web sitelerimiz üzerinden ve telefonlarımız aracılığıyla bağlantıya geçebilirsiniz. Bu bağlantıdan sizin adınıza çok önemli sonuçlar çıkacağına dair size teminatta bulunabiliriz.